Jak postawić prawidłowo rusztowanie elewacyjne?

rusztowanie elewacyjne

Rusztowanie elewacyjne to tymczasowa konstrukcja, której zadaniem jest zapewnianie oparcia i zabezpieczenia pracownikom budowy oraz wykorzystywanym przez nich urządzeniom i materiałom. Jak poprawnie ustawić takie rusztowanie i jakimi zasadami należy się przy tym kierować? Odpowiadamy!

Czy do montażu rusztowań elewacyjnych trzeba mieć specjalne uprawnienia?

Zarówno instalacja, jak i deinstalacja rusztowania elewacyjnego może być przeprowadzana wyłącznie przez osoby do tego uprawnione – czyli takie, które ukończyły specjalistyczne szkolenie i zdały egzamin komisyjny, w wyniku czego w ich książce operatora maszyn roboczych umieszczono wpis Rusztowania budowlano-montażowe – montaż i demontaż. Wymóg jest taki sam dla wszystkich konstrukcji metalowych i aluminiowych.

Jednocześnie pracownicy zajmujący się budową i demontażem rusztowań elewacyjnych powinni stosować środki ochronne takie jak hełm z paskiem podbródkowym, okulary, szelki ochronne wraz z liną bezpieczeństwa oraz wzmocnione obuwie antypoślizgowe.

Zasady montażu rusztowań elewacyjnych

Aby rusztowanie było legalne i bezpieczne, musi zostać postawione w myśl aktualnych norm i przepisów prawnych. Najważniejszymi dokumentami związanym z instalacją rusztowań są Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. BHP podczas wykonywania robót budowlanych, Kodeks Pracy i Prawo Budowlane. Kolejne istotne dokumenty to Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) oraz instrukcja dostarczona przez producenta (lub dane zawarte w projekcie indywidualnym).

Mając na względzie powyższe przepisy i wymogi bezpieczeństwa, uprawniony pracownik może przystąpić do montażu rusztowania elewacyjnego. W pierwszej kolejności należy dopilnować, by grunt miał odpowiednią gęstość i stanowił stabilne podparcie dla konstrukcji. Kolejną niezbędną czynnością jest wydzielenie strefy niebezpiecznej, czyli terenu budowy oraz jego bezpośredniego otoczenia.

Następny krok to połączenie ze sobą poszczególnych elementów konstrukcji w sposób zgodny z przepisami, aktualnymi normami oraz instrukcją producenta. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie elementy muszą być w doskonałym stanie i pochodzić z tego samego systemu. Pomosty robocze na wysokości równej lub przekraczającej 1m muszą posiadać zabezpieczenia boczne w postaci balustrad i poręczy ochronnych.

Po dokonaniu tej czynności pora na kotwienie całości oraz jej uziemienie, później zaś – test stabilności konstrukcji. Jeżeli rezultat tego ostatniego będzie pomyślny, całość należy oznakować za pomocą tablic informacyjnych. Następnie można rozpocząć pracę, oczywiście po wyposażeniu się w niezbędne środki ochronne.