Polityka prywatności

  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe STERN SERVICE  gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest STERN SERVICE . Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez STERN SERVICE  w celu obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych rpzez firmę STERN SERVICE . Użytkownik, korzystając z serwisu alu-rusztowania.pl, nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

  3. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem portalu benefiter.pl

  4. Akceptacja polityki prwatności stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez STERN SERVICE . w zakresie opisanym w pkt. 2.

  5. Dane Użytkowników oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.