Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas pracy na rusztowaniu?

rusztowanie

Praca na wysokości jest związana ze zwiększonym ryzykiem. Najbardziej poważne wypadki są spowodowane przez nieprzestrzeganie zasad BHP podczas pracy. Osoby pracujące na rusztowaniach są narażone poza dużą wysokością, na niesprzyjające warunki pogodowe oraz wąską przestrzeń roboczą. To wszystko sprawia, że sposób pracy i przygotowanie rusztowań koniecznie powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa.

Jak postępować w trakcie pracy na rusztowaniu, by nie zagrażać sobie i innym?

Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą przestrzegać zasad BHP. Ekipa budowlana znajdująca się na rusztowaniu powinna zachowywać się w sposób ostrożny. Podczas pracy należy współpracować ze sobą w taki sposób, aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Pracownicy powinni być rozmieszczeni na pomostach w odpowiednich odległościach. Poza tym każdy pracownik w warunkach, które zagrażają upadkiem, musi być przypięty do rusztowania linką bezpieczeństwa przymocowaną do niego za pomocą szelek z pasem biodrowym.
Na rusztowaniach nie wolno pracować w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Są nimi wiatr powyżej 10 m/s, gołoledź i mgła. Jeśli rusztowanie nie posiada oświetlenia, to nie można z niego korzystać po zmroku.

Jakie wymagania musi spełniać rusztowanie?

Konstrukcje rusztowań muszą być odpowiednio przygotowane. Niezbędny jest przegląd ich stanu przed rozpoczęciem pracy na budowie. Konieczne jest sprawdzenie stabilności rusztowań i ich wytrzymałości na obciążenia używane w trakcie budowy. Poza tym konstrukcja musi być na tyle wytrzymała, by była sprawna przez cały okres budowy, który może trwać nawet kilka miesięcy. Rusztowanie musi być oparte na stabilnej podstawie gwarantującej bezpieczeństwo pracy. Kolejnym wymaganiem, które musi spełniać rusztowanie na wysokości powyżej metra to posiadanie barierek, krawężników i poprzeczek, które pełnią funkcję poręczy.
Jeśli rusztowanie przechodzi nad drogą lub przejściem dla pieszych, konieczne jest wyposażenie go w zadaszenie oraz siatkę ochronną. Poza tym rusztowanie musi zostać oznakowane w odpowiedni sposób.