Jak należy przygotować miejsce pod rusztowanie?

rusztowanie

Rusztowanie jest konstrukcją, którą można zobaczyć na prawie wszystkich placach budowy. Kluczowe jest rozstawienie go w odpowiedni sposób, wyposażenie pracowników w zabezpieczenia takie jak uprzęże oraz dobry stan techniczny rusztowania. Poza tymi kwestiami, aby praca na rusztowaniu była bezpieczna, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża.

Od czego zależy stabilność rusztowania?

Gdy projektuje się rusztowanie, konieczne jest wzięcie pod uwagę miejsca, w którym ma ono zostać postawione. Istotne czynniki wpływające na stabilność rusztowania, to nośność podłoża oraz zagrożenie ze strony silnego wiatru. Od tego, jakie warunki panują w miejscu, w którym potrzebne jest rusztowanie, zależy sposób, w jaki poszczególne elementy zostaną zakotwiczone.

Minimalna nośność, którą musi mieć grunt, wynosi 0,1 MPa. Z kolei pochylenie drogi, po której przemieszczane są konstrukcje przejezdne, nie powinno przekraczać 1%. Podłoża nie można wyrównywać poprzez zasypywanie lub przekopywanie gruntu, ponieważ może to sprawić, że grunt będzie osiadał nierównomiernie.

W miejscu, w którym ma stanąć rusztowanie, stawia się podkłady drewniane, na których umieszczane są podstawki śrubowe. Podkłady te nie mogą być połamane, klinowe, ani z innego materiału niż drewno.

Przygotowanie gruntu pod rusztowanie

Rusztowanie musi zostać postawione na stabilnym i równym gruncie. Przed ustawieniem rusztowania elewacyjnego na chodniku, należy sprawdzić, czy kostki brukowe ułożone są równo i stabilnie.

Jeśli rusztowanie ma znajdować się na pochyłym gruncie, konieczne jest wyrównanie terenu pod każdą podstawką. Tarasy, na których umieszczane są podstawki, muszą mieć szerokość 80 cm.

Ważną kwestią jest wyprofilowanie gruntu w taki sposób, aby wody opadowe były odprowadzane poza rusztowanie.

Jeśli rusztowanie ma stanąć na powierzchni pokrytej śniegiem lub lodem, konieczne jest odśnieżenie i skucie lodu.

W przypadku, gdy rusztowanie ma zostać rozstawione w pobliżu wykopu, konieczne jest sprawdzenie, jaka odległość dzieli miejsce, w którym ma znaleźć się rusztowanie, od krawędzi uskoku. Odległość ta musi wynosić minimum głębokość wykopu powiększoną o 80 cm.