Co wpływa na nośność rusztowania?

rusztowanie

Wykonywanie prac na wysokości wymaga stosowania rozwiązań, które zapewnią odpowiednią stabilność i właściwy poziom bezpieczeństwa. Do najlepszych metod należy korzystanie z rusztowań, które pozwalają na swobodny dostęp do miejsca prowadzenia robót, a także używanie rozmaitych urządzeń oraz potrzebnych przy konkretnych zadaniach materiałów. Ważne jednak, by planując poszczególne roboty i sposób wykorzystania konstrukcji nie doprowadzić do jej nadmiernego obciążenia. Przekonajmy się, jakie czynniki mają tu największe znaczenie.

Obciążalność rusztowania

Najważniejszych czynnikiem wpływającym na stabilność rusztowania jest przestrzeganie norm dotyczących ich obciążalności. Wśród oddziaływań, które muszą być brane pod uwagę, są masa rusztowania oraz jego wyposażenia. Jeśli chodzi o ciężar własny, to jest on uzależniony m.in. od materiału, z jakiego jest ono wykonane. Zdecydowanie lżejsze będą rusztowania aluminiowe, cięższe te, w których elementy konstrukcji są zrobione ze stali. Ważne będą również wszelkiego rodzaju obciążenia zmienne. Składają się na nie tzw. obciążenie użytkowe, działanie warunków pogodowych – wiatru, zalegającego lodu oraz wody, a także temperatura oraz ewentualne osiadanie terenu. Istotne będą także mogące występować obciążenia wyjątkowe. Warto pamiętać, że wzrost pozostałych obciążeń zmiennych powinien skutkować odpowiednią zmianą obciążenia użytkowego.

Obciążenie użytkowe rusztowania

Obciążenia użytkowe są z kolei uzależnione od nośności wykorzystanych komponentów struktury nośnej. W zależności od typu ramy są to lub słupy oraz rygle. Nie można też zapominać o parametrach stosowanych pomostów, schodów oraz poręczy. Dopuszczalne obciążenia użytkowe mogą być zaliczane do jednej z 6 klas, a najczęściej rusztowania są konstruowane tak, by spełniały wymogi klasy 3, a zatem ich obciążenie użytkowe rozłożone równomiernie wynosiło 2,0 kN/2. Warto pamiętać, że na obciążalność użytkową składa się ciężar używanych materiałów, urządzeń i narzędzi podręcznych, a także waga osób znajdujących się na rusztowaniu.