Jak prawidłowo zdemontować rusztowanie?

rusztowanie

Po zakończeniu prac na wysokości konieczne jest zdemontowanie niepotrzebnego już rusztowania. Należy pamiętać, że demontaż jest równie niebezpieczny co montaż rusztowań. Wiąże się z ryzykiem upadku oraz zranienia osoby postronnej spadającym przedmiotem. Zasady demontażu rusztowania, tak samo, jak montażu, ustalają konkretne przepisy.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie demontażu rusztowania

Rusztowanie w czasie demontażu staje się miejscem bardziej niebezpiecznym, niż gdy jest używane w czasie pracy. Wiąże się to z tym, że w czasie rozbiórki usuwane są elementy zabezpieczające, takie jak bariery ochronne. Z tego powodu, podobnie jak w czasie pracy na rusztowaniu, niezbędne jest używanie przez pracowników szelek bezpieczeństwa i podwójnej linki zakończonej hakami, którymi można przypiąć się do elementów rusztowania. 

Innym elementem kluczowym w zapewnieniu bezpieczeństwa, jest umieszczenie informacji o wykonywanych pracach na wysokości. Tabliczka informacyjna powinna znaleźć się w odległości 6 metrów od rusztowania.

Ważne jest, aby demontaż zawsze był przeprowadzany przy dobrej widoczności. Niedopuszczalne jest demontowanie rusztowania po zapadnięciu zmroku. Prace nie powinny być wykonywane również przy mgle, silnych opadach, czy wietrze.

W jaki sposób powinno się demontować rusztowanie?

Demontaż rusztowania należy wykonywać w odwrotnej kolejności niż montowanie go. Zaczyna się od najwyższej kondygnacji, aż do elementów znajdujących się najniżej gruntu. Rusztowanie powinno być demontowane w sposób przemyślany, aby nie dopuścić do sytuacji, w której nastąpi utrata jego stabilności. Należy przewidzieć zmianę kształtu rusztowania i przemyśleć kolejność, w jakiej jego elementy powinny być demontowane.

Podczas demontażu znacznie wzrasta ryzyko spadnięcia przedmiotu z wysokości. W czasie, gdy rusztowanie jest w całości zamontowane, przed takimi wypadkami chronią deski balustrad oraz siatki ochronne. Najbezpieczniej jest opuszczać przedmioty z góry za pomocą wciągarek mechanicznych. Niedopuszczalne jest zrzucanie elementów rusztowania na ziemię.