Jakie są zasady bezpiecznego montażu rusztowań?

praca na rusztowaniu

Rusztowania montuje się obok już istniejącej infrastruktury, lub w pobliżu dopiero wnoszonej. Podstawową rolą konstrukcji tego typu jest umożliwienie pracy na wysokości, często prac budowlanych lub wykończeniowych.

Co do zasady jest to narzędzie mające usprawnić i przyspieszyć pracę osób zaangażowanych w budowę, a w praktyce niestety niekiedy bywa zupełnie na odwrót. Zdarza się, że rusztowania traktowane są po macoszemu, jako obiekty drugiej kategorii i przez swoją mobilność i ograniczony czas użytkowania w trakcie całego przedsięwzięcia rozkładane są niedbale i niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Niedokładnie zamontowane rusztowanie skutkuje postojem w pracy, opóźnieniami, a tym samym często stratami finansowymi.

Bezpieczny montaż rusztowań, to taki, zgodny z zasadami BHP

Bezpieczny montaż rusztowań bazuje na przyjętych zasadach BHP (konkretnie na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych) i tylko przestrzeganie zawartych w nich zasad oraz procedur gwarantuje poprawny i niezagrażający zdrowiu i życiu efekt końcowy. By temu sprostać warto poprosić o pomoc doświadczonych fachowców. To dzięki doświadczeniu właśnie, są oni w stanie profesjonalnie ocenić chociażby warunki glebowe, które są kluczowe przy stawianiu rusztowań, szczególnie wysokich. Zachwianie konstrukcji rusztowania może bowiem skutkować utratą pionu, a w ostateczności – obaleniem się konstrukcji.

Co więcej, osoby, które miały już okazję montować rusztowania rozumieją jak wprowadzić w życie suche zapisy ustawy, by w efekcie mogli z niego bezpiecznie korzystać inni. Pamiętajmy jednak, że każdemu z montowanych rusztowań należy przyjrzeć się z indywidualnym podejściem. Rutyna może być w tym przypadku zgubna, a zastosowane nawet wcześniej w praktyce rozwiązania, nie sprawdzą się przy każdym montażu. Oznacza to, sprawne i bezpieczny montaż rozwiązania wymaga osób, które znają i rozumieją przepisy, a także które posiadają szerokie doświadczenie w tego typu zadaniach.